• Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice – absolvent 1987

 

Pracovné pozície:

 • 1987 – 1990 – veterinárny lekár – Regionálna veterinárna správa Vranov nad Topľou
 • 1990 – 1992 – veterinárny lekár – Regionálna veterinárna správa Prešov
 • od 1993 – šéfredaktor veterinárskeho odborno-informačného časopisu INFOVET
 • od 1995 – veterinárny lekár vo Veterinárnej ambulancii v Prešove

 

Špecializácia:

 • v 1992 – Atestácia I. stupňa
 • od 2001 – Röntgenológ – absolvoval skúšku na odbornú spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • od 2009 – Posudzovateľ DBK a DLK – absolvoval skúšku 7.11.2009
 • účasť na konferenciách, kurzoch a workshopoch z oblasti röntgenológie a ortopédie na Slovensku i v zahraničí

 

Členstvo:

 • od 1992 KVL SR – člen
 • od 1995 – 2014 SAVLMZ – od r. 2006 člen prezídia
 • od 2009 – 2013 Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK – člen
 • od 2013 Slovenská ortopedická a röntgenologická spoločnosť veterinárnych lekárov
 • od 1988 Slovenský poľovnícky zväz – člen
 • od 2007 Klub chovateľov kólií a šeltií, od r.2012 – predseda klubu, člen Komisie pre chov a zdravie Únie kynologických klubov
 • Publikačná činnosť v odbornom časopise Infovet a rôznych kynologických periodikách
 • Chovateľská stanica dlhosrstých kólií Amnis rhei

Kontakt

K amfiteátru 8

080 01 Prešov

 

0905 341 107

 

MVDr. Miroslav Petrík
MVDr. Jozef Štang
MVDr. Katarína Schmiesterová
MVDr. Marianna Beňačková

Odinačné hodiny

Pondelok - Piatok 8.00 -18.00
pohotovosť do 22.00
Sobota8:00 - 12:00
pohotovosť do 22.00
Nedeľapohotovosť od 08.00 do 22.00
  

 

V prípade nutnosti volajte:
0905 341 107

© 2016 - Veterina Prešov - Veterinárna ambulancia Tábor